Pledge to make a difference, together.

Ningxia Charity Promotion Association

Ningxia Charity Promotion Association

8-2-201, Lanxi Gu,
Xingqing District
,
750001 Yinchuan ,
China